Przemysł 4.0 - postęp w świecie przemysłowym
Przemysł

Przemysł 4.0 - postęp w świecie przemysłowym

Nadejście 4.0 w przemyśle wprowadzi wiele zmian w procesie kreowania, produkowania, obsługi, konserwacji i naprawy wytworów oraz systemów, biorących udział w produkcji. Połączenie i relacja między elementem, maszyną i człowiekiem wpłyną na szybkość i wydajność systemów produkcyjnych. Nadejdzie transformacja z pojedynczych zautomatyzowanych części na zharmonizowane maszyny, które będą posiadały umiejętność wzajemnej komunikacji. Przeobrażenie to wpłynie korzystnie na systemy produkcyjne, poprawi się ich jakość, prędkość, produktywność i elastyczność.

Wpływ postępu technologicznego

Rozwój technologii wywołał ogromny skok także w sferze przemysłowej. Nie było takiego od czasu słynnej rewolucji. Od silnika parowego, rozwoju elektryczności do lawinowej produkcji w XX wieku. Kolejno przemysł został zautomatyzowany, następnie wprowadzono informatyczność, aż po obecny czwarty napływ postępu czyli cyfrową technologię tzw. przemysł 4.0, który pretenduje do tego, by wiele pozytywnych zmian zaistniało w przemyśle. Zakłada się, że do 4 lat przemysł ten zostanie wdrożony w większości przedsiębiorstwach, co wpłynie korzystnie na wydajność w dostępnych działach produkcyjnych.

Przemysł 4.0 - postęp w świecie przemysłowym

Korzyści, płynące z progresji

Istotną zaletą postępu technologicznego będzie przyrost dochodów, ponieważ przedsiębiorstwa będą potrzebować specjalistycznego osprzętowania oraz innowacyjnych aplikacji. Pojawi się także zapotrzebowanie na nowoczesne, zindywidualizowane wytwory, co niewątpliwie będzie miało znaczący wpływ na przychód. Kolejnym walorem tego postępu będzie zwiększona potrzeba na nowe stanowiska do pracy, głównie z dziedziny inżynierii i automatyki. Zwiększona automatyzacja spowoduje zapotrzebowanie do pracy osób, którym będą powierzane łatwe obowiązki. Duże zastosowanie oprogramowania, łączności i analizowania wywoła konieczność zatrudnienia większej ilości osób z dziedziny informatyki i IT. Przeobrażenia procesów i schematów produkcyjnych będą znacząco wpływać na całą produkcję. Wszystkie stosowane procesy w trakcie produkcji zostaną unowocześnione i ulepszone dzięki zastosowaniu zharmonizowanych systemów informatycznych, co za tym idzie – współczesne linie produkcyjne przeobrażą się w zautomatyzowane linie montażowe.

Zobacz więcej podobnych postów