Działalność firmy windykacyjnej
Biznes

Działalność firmy windykacyjnej

Warto wiedzieć na czym polega działalność firmy windykacyjnej, czym się zajmuje. Należy mieć także świadomość obowiązków  i uprawnień windykatora.

Kto to windykator i czym się zajmuje firma windykacyjna?

Windykator to osoba, będąca przedstawicielem firmy windykacyjnej, która ma za zadanie dać do zrozumienia osobie zadłużonej o konieczności spłaty swych długów. Osoby, pracujące na tym stanowisku nie tylko zachęcają do spłaty, ale także dają alternatywę rozłożenia długu na raty. Firma windykacyjna ma zadanie odzyskać zaciągnięte długi. Nie można jej mylić z komornikiem, choć ma uprawnienia do zajęcia majątku osoby zadłużonej. Różnica między windykatorem, a komornikiem polega na czasie, w którym następuje kontakt z dłużnikiem. Firma windykacyjna jest pierwszym krokiem do odzyskania należności. Komornik pojawia się wtedy, gdy działania firmy windykacyjnej nie przyniosły efektu i sprawa trafiła do sądu. W takiej sytuacji odzyskanie długu przechodzi w rolę komornika. Tylko on jako funkcjonariusz publiczny ma możliwość zajęcia pensji, rachunku bankowego, samochodu czy mieszkania.

Działalność firm windykacyjnych

Niektóre z firm tego typu w swojej ofercie posiadają usługę reprezentowania dłużnika w sądzie. Firma windykacyjna jest firmą prywatną, która zatrudniania jest przez wierzyciela. Przed podjęciem kontaktu z danym dłużnikiem dokonuje weryfikacji czy wierzytelność jest prawdziwa. Gdy zostanie ona potwierdzona następuje kontakt z dłużnikiem w formie listownej, mailowej czy drogą smsową. W działaniach firmy następuje także wpisanie dłużnika na różne rejestry dłużników, dzięki czemu banki mają możliwość sprawdzenia swoich kredytobiorców.

Działalność firmy windykacyjnej

Koszty windykacji

Dane dotyczące kosztów windykacji uległy prawnej zmianie. Od teraz tymi kosztami obciąża się osobę zadłużoną. Zmiany te wpłynęły negatywnie na sytuację dłużników, ponieważ ich zadłużenie może się przez to spotęgować. Do kosztów zadłużenia dojdą koszty związane z zatrudnieniem firmy windykacyjnej. Gdy sytuacja przenosi się na arenę sądową, koszty wówczas pokrywa wierzyciel. Gdy sprawa okazuje się wygraną, koszty dopisywane są do zadłużenia.

Kto może skorzystać z firmy windykacyjnej?

Z usług firmy windykacyjnej mogą skorzystać Ci, którym ktoś nie zwrócił należności. Wierzyciel to osoba fizyczna lub prawna, która ma podstawy do upomnienia się od kogoś zwrotu pieniędzy. Występują firmy, które nie zajmują się sprawami osób prywatnych, trudzą się w takich sytuacjach tylko i wyłącznie sprawami różnych przedsiębiorstw, tzw. portfelach wierzytelności masowych. Zwykle współpracując z bankami, pożyczkodawcami lub firmami telekomunikacyjnymi.

Jakie profesje zwykle podlegają windykacji?

Nie ma żadnej reguły, każda branża może być konsumentem danej firmy windykacyjnej. Bardzo często są to przedsiębiorstwa z branży budowlanej lub transportowej. Zadłużenia te odzyskiwane są zwykle dla banków czy ubezpieczycieli. Firmy windykacyjne często stosują praktykę, polegającą na odkupowaniu pakietu długów od wierzycieli, płacąc część należności. Ich przychody wiążą się z odzyskiwaniem tych należności.

 

 

Zobacz więcej podobnych postów