W jaki sposób zwiększać motywację pracowników?
Biznes

W jaki sposób zwiększać motywację pracowników?

Odpowiednie motywowanie pracowników przyczynia się do szybszego i bardziej efektywnego osiągania celów danej firmy. Jak powszechnie wiadomo osoby, które czerpią satysfakcję z pracy pracują bardziej wydajnie. W jaki zatem sposób warto zachęcać pracowników do determinacji w działaniu, tak aby chętniej podejmowali nowe wyzwania i wypracowywali doskonałe wyniki?

Czynniki, które wpływają na poziom motywacji zatrudnionych pracowników.

Na poziom motywacji grupy mają przede wszystkim wpływ dwie podstawowe grupy czynników – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników zewnętrznych zaliczamy wszelkiego rodzaju: benefity pozapłacowe, premie czy też pakiety rekreacyjno – socjalne. Natomiast czynniki wewnętrzne to między innymi: uznanie, prestiż, możliwość osiągnięcia wyższych rezultatów niż zazwyczaj czy też rozwój. Należy przy tym zaznaczyć, że to właśnie czynniki wewnętrzne mają długotrwały i głęboki wpływ na motywację pracowników, dlatego warto się na nich skupić.

W jaki sposób zwiększać motywację pracowników?

Motywatory wewnętrzne.

Pracownicy z większą motywacją wykonują swoje obowiązki w sytuacji, w której wiedzą, że ich działania przyczyniają się do wzrostu wyników przedsiębiorstwa. Ludzie pracują z większym zaangażowaniem, jeżeli ich praca nie idzie na marne i prowadzi do osiągnięcia czegoś wartościowego. Poczucie wspólnoty, podobnie zresztą jak poczucie sensu zwiększa zaangażowanie pracowników w wykonywanie powierzonych zadań. Należy jednak pamiętać o tym, aby zadania te były adekwatne do kwalifikacji i możliwości. Warto zauważyć, że strach przed porażką obniża zapał. W zwiększaniu motywacji duże znaczenie ma natomiast docenienie wkładu pracownika przez przełożonych. Równie ważny jest również sposób komunikowania się w przedsiębiorstwie, istotne są przede wszystkim jasne oczekiwania i doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności. Sama postawa menadżera także może wpływać na pracowników zarówno demotywująco, jak i zachęcająco. Menadżer powinien doceniać indywidualność jednostki, a nie zwracać się jedynie bezosobowo do ogółu.

Zobacz więcej podobnych postów