Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością
Przedsiębiorstwo

Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością

W branży handlowej odnotowuje się rosnącą konkurencję wśród firm. Każda chce być najlepsza, pragnąc zdobywać jak największą liczbę konsumentów i wdrażać czynniki, które wpłyną na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wiele z firm decyduje się na przeprowadzenie auditu, którego celem jest optymalizacja i usprawnienie działania każdego z firmowych działów.

Czym jest audit wewnętrzny?

Audit polega na przeprowadzeniu szeregu działań, których celem jest usprawnienie operacyjne przedsiębiorstwa. Auditu podejmuje się firma zewnętrzna, która w sposób niezależny i obiektywny zweryfikuje aktualną sytuację wewnątrz firmy i podejmie działania o charakterze doradczym.

Jaki jest cel auditu?

Jeszcze do niedawna faktyczne działania podejmowano głównie w zakresie księgowości i rachunkowości. Obecnie audit ma za zadanie udoskonalić system zarządzania jakością, skutecznie zapobiegając powstawaniu ewentualnych błędów i wykrywając nieprawidłowości. Osoby przeprowadzające audit powinny w sposób rzetelny i niezależny ocenić faktyczną sytuację przedsiębiorstwa i zaproponować działania racjonalne do planowanych przez firmę efektów. Niezbędna jest zatem szczegółowa analiza wydarzeń zaistniałych w przeszłości celem wykluczenia błędów i zidentyfikowania słabych punktów w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla firmy

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego niesie szereg korzyści. Dzięki wdrożeniu efektywnych procedur wewnętrznych przedsiębiorstwo jest w stanie łatwiej osiągnąć zaplanowane cele strategiczne po wykluczeniu mało produktywnych rozwiązań. Dzięki przeprowadzonym działaniom auditerów wartość firmy może nabrać nowych kształtów, proponując jeszcze efektywniejsze rozwiązania kierowane na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością

Auditor wewnętrzny jakości

Termin auditora jest coraz częściej używany w codziennym życiu przedsiębiorstw. Początkowo terminem określano funkcję, teraz auditor wewnętrzny to zawód, do którego trzeba mieć określone predyspozycje oraz posiadać stosowną wiedzę. Wszelkie kompetencje określone są przez normy poszczególnych systemów zarządzania - w przypadku systemu zarządzania jakością normy ramowe zawarte są w ISO 9001.

Auditor powinien cechować się uczciwością, umiejętnie zachowywać poufność a przede wszystkim działać w oparciu o dowody. Należyta staranność zawodowa to cecha niezbędna do wykonywania tej pracy. Wykształcenie kierunkowe w tym zawodzie nie jest konieczne, lecz auditor powinien poddawać się licznym szkoleniom, stale aktualizując swoją wiedzę. Idąc tym tropem można rzec, że audit wewnętrzny warto zlecić osobie lub firmie, która może pochwalić się stosownym certyfikatem, dokumentującym posiadaną wiedzę.

Czy warto zlecić audit?

Przeprowadzenie auditu jest procesem złożonym, który angażuje całą firmę. W ramach auditu przeprowadza się liczne wywiady, ankiety oraz badania, które mają na celu ukazać nieprawidłowości, które negatywnie rzutują na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jeśli rady wskazane przez auditora zostaną zaimplementowane, jest duża szansa na to, że działalność firmy ustabilizuje się, rozwijając się w dobrze prosperujący biznes.

Zobacz więcej podobnych postów