Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością
Biznes

Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością

Współczesny biznes jest niezwykle wymagający, o czym mają okazję przekonać się przedsiębiorcy, którym konkurencja stale depcze po piętach. Obecnie trzeba ulepszać wszelkie procesy w firmie, aby nie dać się strącić z pozycji lidera. Jednym z narzędzi, które pozwolą udoskonalić system zarządzania jakością, jest audit wewnętrzny. Oto, jakie korzyści odnotuje firma, decydując się na jego przeprowadzenie.

Cele auditu

Przeprowadzenie auditu ma na celu udoskonalić funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa lub konkretnego działu. Obecnie coraz większe wymagania stawia się wobec firm, które muszą sprostać oczekiwaniom dostawców oraz odbiorców. Audit wewnętrzny pozwoli zobrazować kadrze kierowniczej, co można usprawnić, aby dostarczać odbiorcom w pełni wartościowe produkty lub usługi.

Każdy audit wewnętrzny powinien być przeprowadzony przez firmę zewnętrzną. Pozwala to na dokonanie subiektywnej i niezależnej oceny sytuacji, której owocem są działania o charakterze doradczym. Kilka lat temu audit opierał się na działaniach, które przeprowadzano głównie w obrębie działu księgowości i rachunkowości. Dziś proces ten coraz odważniej wkracza w system zarządzania jakością, pozwalając firmie stawać się jeszcze bardziej efektywną.

Rzetelny partner

Systemem zarządzania jakością rządzą normy ISO, na podstawie których spełniane są wymagania i oczekiwania klientów i partnerów wobec dostarczanych produktów lub usług. Pomimo faktu, że posiadanie rzeczowego certyfikatu zarządzania jakością nie jest narzucone, coraz więcej partnerów traktuje to jako wymóg. Posiadanie certyfikatu sprawia, że firma postrzegana jest jako partner godny zaufania i posiada stabilną pozycję na coraz bardziej wymagającym rynku.

Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością

Korzyści dla firmy

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego jest niezbędne dla zachowania wysokiej jakości relacji pomiędzy partnerami biznesowymi. Wykonanie auditu pozwala zaproponować rozwiązania, które po wdrożeniu zaowocują skuteczną pracą całego przedsiębiorstwa. Jedną z najważniejszych zalet auditu jest dostrzeżenie i wyeliminowanie aktualnych błędów, które stają na przeszkodzie w codziennych procedurach. Rzetelnie przeprowadzony audit pozwoli firmie szybciej osiągnąć planowane cele strategiczne, co jest równoważne ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa.

Sukces auditora to sukces firmy

Pomimo faktu, że audit jest dość szeroko rozpowszechniony w polskich organizacjach, jego popularność nadal nie jest taka, jak w pozostałych europejskich krajach. Dziś tylko część działań jest efektem świadomych decyzji zarządu, które przekonane są o zasadności takiego procesu. W niektórych przypadkach audit wewnętrzny to wręcz obowiązek wynikający z przepisów prawa (chodzi w szczególności o banki).

Powyższa sytuacja może wynikać z faktu, że auditor dopiero od niedawna traktowany jest jako zawód, a nie funkcja. O tym, jak rozwijać się będzie branża, zadecyduje głównie czynnik ludzki, jakim jest kompetencja auditorów wewnętrznych. Krytyczna ocena i umiejętność wydobycia najistotniejszych informacji z firmowych danych jest kluczem do sukcesu zarówno przedsiębiorstwa, jak i osoby wykonującej audit.

Partnerem materiału jest firma TQMsoft oferująca profesjonalne szkolenia warsztatowe online.

Zobacz więcej podobnych postów