Rola misji i wizji w przedsiębiorstwie.
Biznes

Rola misji i wizji w przedsiębiorstwie.

W funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa bardzo duże znaczenie ma odpowiednio sprecyzowana misja i wizja firmy. Dobrze opracowana misja i wizja nadaje właściwy kierunek rozwoju, a także znacząco wpływa na jakość zarządzania w przedsiębiorstwie. Misja i wizja firmy to elementy, które się wzajemnie uzupełniają, warto o tym pamiętać podczas ich tworzenia.

Czym jest misja firmy?

Misja firmy to przede wszystkim określenie podstawowych celów istnienia danego przedsiębiorstwa. Odpowiednio sprecyzowana misja powinna zawierać ogół wartości, jakich od przedsiębiorstwa oczekują klienci, pracownicy oraz kontrahenci. Misja firmy informuje o tym, co nasze przedsiębiorstwo może wnieść na rynek oraz w jaki sposób jest w stanie oddziaływać na rzecz otoczenia. Misja firmy powinna być jasna i zrozumiała dla każdego pracownika, należy opisać ją w taki sposób, aby ukazywała wartości, jakie możemy dać swoim klientom. Warto przy tym pamiętać, że misja firmy nie powinna być zbyt szczegółowa. Należy skonstruować ją w taki sposób, aby była wizytówką opisującą role firmy na rzecz otoczenia.

Rola misji i wizji w przedsiębiorstwie.

Czym jest wizja firmy?

Czym różni się wizja od misji? Misja to stały element firmy, wizja jest natomiast czymś, do czego nasze przedsiębiorstwo dąży w danym momencie. Wizja firmy może się, zatem zmieniać wraz z upływem czasu oraz osiągnięciem zamierzonych celów. Wizja powinna tworzyć spójną koncepcje z misją firmy. Wizja firmy wyznacza przede wszystkim kierunek działania przedsiębiorstwa oraz określa cele, których w danej chwili firma nie może zrealizować, ale dzięki odpowiedniej mobilizacji i działaniom będzie chciała osiągnąć je w przyszłości. Można, więc powiedzieć, że wizja firmy to marzenia i wyzwania danego przedsiębiorstwa, należy jednak pamiętać, że zarówno wizja, jak i misja musza być określone w sposób realny i wiarygodny.

Misa i wizja firmy to bezwątpienia elementy, które mają bardzo pozytywny wpływ na pracowników. Pracownicy, którzy znają misję i wizję swojego przedsiębiorstwa są w stanie lepiej identyfikować się z celami i założeniami firmy, a tym samym skuteczniej wypełniać swoje obowiązki oraz powierzone im zadania.

Zobacz więcej podobnych postów