Dlaczego warto zainteresować się ukraińskim rynkiem?
Biznes

Dlaczego warto zainteresować się ukraińskim rynkiem?

Sektor IT stał się kluczowy dla większości inwestycji. Dynamicznie się rozwija. Istnieje kilka czynników, które sprawiają, że Ukraina jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.

Rozwój gospodarki

Gospodarka Ukrainy wzrosła o 3,5% w pierwszej połowie 2018 roku. Wspierana jest przede wszystkim przez rolnictwo i silny wzrost konsumpcji. Pensje i emerytury systematycznie rosną. Perspektywy wzrostu są uzależnione od tempa reform. Mają na celu przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Są ważnym czynnikiem napędzającym eksport i integrację z globalnymi łańcuchami wartości. Dlatego ważne jest wprowadzenie reform wzmacniających środki antykorupcyjne i praworządność. Niezwykle istotne jest też poczynienie postępów w prywatyzacji, zabezpieczenie stabilności makroekonomicznej i zmniejszenie wysokiego udziału kredytów zagrożonych.

Ukraina musi również stworzyć skuteczny i konkurencyjny system logistyczny, aby zwiększyć eksport  i przyspieszyć integrację z gospodarką światową. W szczególności będzie to wymagało poprawy przejrzystości przepisów i zarządzania zasobami publicznymi. Należy też zwiększyć rolę transportu rzecznego, zreformować system kolejowy i rozwiązać problem nieefektywności systemu magazynowania.

Dlaczego warto zainteresować się ukraińskim rynkiem?

Wykwalifikowani mieszkańcy

Na Ukrainie mieszka ponad 45 milionów ludzi, a ponad 70% ma wykształcenie średnie lub wyższe. Największymi ośrodkami edukacyjnymi są Lwów, Odessa, Kijów, Charków i Dniepr. 10% społeczeństwa stanowią osoby z wykształceniem technicznym (matematyka, nauki przyrodnicze, informatyka). Jeśli chcemy zainwestować na Ukrainie, warto skorzystać z profesjonalnej usługi consulting Ukraina

Dlaczego jeszcze warto tutaj zainwestować?

Ukraińska waluta- hrywna- niedawno się zdewaluowała. Dlatego pod względem cen, kraj stał się bardzo konkurencyjny. Nie tylko siła robocza jest tańsza niż w krajach rozwiniętych, ale też surowce. Mniej też zapłacimy za prąd i wodę.

Ukraina jest głównym węzłem między Europą a Azją. Ma też dostęp do Morza Czarnego i kilku portów, które mogą obsługiwać duże statki. Poza tym w kraju znajduje się 22 000 kilometrów torów kolejowych i 20 lotnisk pasażerskich. Dlatego  oferuje duże możliwości logistyczne. Jest też bardzo zainteresowany inwestycjami zagranicznymi. Mogłyby bowiem wzmocnić ukraińską gospodarkę. 

Dlaczego warto zainteresować się ukraińskim rynkiem?

Startupy na Ukrainie

Ukraina zaczyna odgrywać coraz większą rolę na światowym rynku IT. Rząd nie zapewnia wystarczająco wsparcia finansowego, dlatego startupy starają się przyciągnąć inwestorów z zagranicy. W 2017 roku ukraińskie firmy informatyczne otrzymały pomoc w wysokości 259 mln dolarów. W 2018 roku możemy zauważyć trend wzrostowy.

Sektor IT jest stosunkowo stabilny, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę inne branże. Wysokie pensje i światowe standardy wynikają głównie z tego, że na rynku prężnie działają prywatne inkubatory. Utalentowani specjaliści IT mają więc niezbędne warunki, aby skoncentrować się na postępie technologicznym. Korzystne środowisko pracy przyciąga obecnie ekspertów blockchain, IoT, Big Data.

Zobacz więcej podobnych postów