Kwestie odszkodowania za odwołany lot
Info

Kwestie odszkodowania za odwołany lot

Opóźnienie to niejedyny problem występujący w różnych liniach lotniczych, znacznie gorszą informacją jest odwołany lot, w związku z których pasażerowie mogą domagać się odszkodowania, oczywiście pod warunkiem, że zostanie udowodnione, iż wina leży po stronie przewoźnika. Jeżeli lot zostaje odwołany, osoba podróżująca może wystąpić do linii lotniczych o zwrot kosztów poniesionych na poczet zakupu biletu na lot, który finalnie nie doszedł do skutku. Przewoźnik jest wówczas zobligowany do pokrycia wszelkich poniesionych kosztów w maksymalnym czasie 7 dni, jeżeli natomiast odwołano lot pośredni, linie lotnicze są zobowiązane do zagwarantowania transportu zastępczego do pierwotnego miejsca wylotu.

Kwestie odszkodowania za odwołany lot

Kiedy przysługuje odszkodowanie za odwołany lot?

odwołany lot odszkodowanie przysługuje, ale nie zawsze, jest to żądanie bezzasadne jeżeli:

  1. Linie lotnicze poinformowały o odwołanym locie na co najmniej 14 dni przed planowanym startem,
  2. Informacja o odwołaniu lotu pojawiła się później, niż 14 dni przed terminem wylotu, lecz przewoźnik zapewnił klientom transport zastępczy,
  3. Linie lotnicze udowodnią, że odwołanie lotu nie jest ich winą, lecz jest spowodowanie niezależnymi czynnikami.

Każda przyczyna, dla której odwoływany jest dany lot powinna być gruntownie przeanalizowana pod wieloma względami, tak by pasażerowie mieli świadomość, że ich wszelkie prawa zostały  wzięte pod uwagę i są respektowane przez linie lotnicze oraz urzędy, które czuwają nad godnym traktowaniem klientów.

Jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania odszkodowania za odwołany lot?

Pierwszą czynnością, którą pasażer powinien wykonać w związku z odwołanym lotem jest złożenie reklamacji bezpośrednio do linii lotniczych, w przypadku gdy przewoźnik odmówi po zgłoszeniu wypłaty odszkodowania z tytułu opóźnienia – kolejne kroki można skierować bezpośrednio do Komisji Ochrony Praw Pasażerów. Zgłoszenie nieprawidłowości do Urzędu Lotnictwa Cywilnego powinno być każdorazowo poprzedzone pełnym wyczerpaniem procedury reklamacyjnej toczącej się przed konkretnymi liniami lotniczymi, wówczas możliwe jest złożenie skargi w zakresie naruszenie przepisów ustanowionych przez Wspólnotę Europejską w stosownym Rozporządzeniu. Do skargi wnoszonej 30 dni po upływie złożenia reklamacji do Przewoźnika należy dołączyć kilka dokumentów, czyli: ksero potwierdzenie dokonanej rezerwacji na lot, który następnie został odwołany, kopię treści złożonej reklamacji kierowanej do linii lotniczych oraz skopiowaną odpowiedź przewoźnika, ewentualnie dowód na to, że pomimo upływu określonego terminu – linie lotnicze nie odniosły się do zgłoszenia. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji podejmowana jest wiążąca decyzja, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest powołanie biegłych, którzy dokładnie prześledzą każdy aspekt odwołanego lotu, na tej podstawie określą, czy linie lotnicze zostaną zobligowane do wypłaty odszkodowania. Pasażer powinien zdawać sobie również sprawę z faktu, że ma możliwość i prawo skorzystania z doradztwa firm, które zajmują się skutecznych dochodzeniem odszkodowania w wyniku odwołanego lotu.

Zobacz więcej podobnych postów