Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?
Info

Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

Warto zacząć od tego, że osoba wykonująca zawód komornika sądowego jest publicznym przedstawicielem władz państwowych. Osoba trudniąca się wykonywaniem tej profesji działa w obrębie spraw rozstrzyganych przez sądy rejonowe. Jakie obowiązki służbowe należą do kompetencji komorników? Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać komornikiem? Na te i inne pytania udzielamy odpowiedzi w poniższym artykule.

 

Czym zajmuje się komornik?

Zadanie komornika to w pierwszej kolejności zbadanie i ustalenie wartości majątku osoby, która jest dłużnikiem. Co ważne, czynność taka jest wykonywana tylko i wyłącznie na zlecenie wierzyciela. Do obowiązków komornika należy również zabezpieczanie majątku po śmierci jego właściciela, kontrolowanie i prowadzenie licytacji publicznych (na wniosek osoby, która je organizuje), tworzenie raportów stanu rzeczywistego, dostarczanie dokumentów i zawiadomień, związanych z rozpoczęciem procesu egzekucji komorniczej. Należy również mieć świadomość, że osoba pracująca jako komornik, ma obowiązek legitymować się odpowiednim dokumentem, co będzie stanowiło potwierdzenie, iż ma ona pełne prawo wykonywać wszelkie czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym.

 

Jakie kryteria i warunki trzena spełnić, aby zostać komornikiem sądowym?

Lista wymagań nie jest szczególnie długa, ale za to dość mocno szczegółowa. Pierwszym warunkiem, który należy spełnić jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Trzeba także cieszyć się pełnią praw obywatelskich i możliwością wykonywania wszelkich czynności prawnych. Osoba, która chce zostać komornikiem sądowym, musi chlubić się nienaganną opinią, nie posiadać żadnych wyroków, ani nie być osobą oskarżoną w jakichkolwiek trwających procesach, które są związane z przestępstwami pospolitymi oraz skarbowymi. Warunkiem koniecznym jest również ukończenie studiów prawniczych i obrona tytułu magistra (ewentualnie ukończenie odpowiednich studiów zagranicą, pod warunkiem, że są one honorowane w Rzeczypospolitej Polskiej.) Koniecznym warunkiem, umożliwiającym czynne wykonywanie zawodu jest również odbycie aplikacji i zdanie egzaminu komorniczego. Należy również posiadać minimum dwuletnie doświadczenie jako asesor komorniczy, a także, co istotne, trzeba mieć ukończony co najmniej dwudziesty szósty rok życia.

 

Odwołanie z wykonywania obowiązków

W przypadku zaistnienia konkretnych okoliczności Minister Sprawiedliwości może zwolnić komornika sądowego z wykonywania obowiązków służbowych. Istnieje kilka możliwości odwołania komornika. Należą do nich m.in.: samodzielne złożenie podania o rezygnację przez osobę wykonującą ten zawód, ukończenie siedemdziesięciu lat, a także orzeczenie od komisji lekarskiej, uznające daną osobę za niezdolną do wykonywania zawodu. Oprócz tego, wszelkie uchybienia również mogą stać się przyczyną odwołania komornika. Wówczas sąd pozbawia taką osobę praw do wykonywania zawodu. Istnieje także możliwość ukarania osoby wykonującej zawód komornika za pomocą prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. Częstą praktyką, przed odwołaniem konkretnej osoby, jest przeprowadzenie z nią rozmowy, a następnie podjęcie decyzji, w oparciu o konsultację przeprowadzoną przez członków wchodzących w skład samorządu komorniczego.

 

Artykuł powstał przy współpracy z komornik warszawa śródmieściePaweł Zając.

 

Komornik sądowy – kim jest i czym się zajmuje?

Zobacz więcej podobnych postów