W jakiej sytuacji powinien zostać użyty defibrylator AED?
Info

W jakiej sytuacji powinien zostać użyty defibrylator AED?

Defibrylator AED to przenośne i w pełni zautomatyzowane urządzenie, które służy do ratowania życia ludzi z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK). Jego użycie pozwala przywrócić sercu osoby poszkodowanej prawidłową pracę oraz ocalić ludzkie życie i zdrowie. Defibrylator serca może zostać użyty przez każdą osobę będącą świadkiem NZK u drugiego człowieka.

Jakie objawy świadczą o nagłym zatrzymaniu krążenia?

Nagłe zatrzymanie krążenia może dotknąć praktycznie każdego. Jest to stan, w którym dochodzi do nagłego zatrzymania prawidłowej pracy serca. Ustanie krążenia krwi może prowadzić w konsekwencji do uszkodzenia mózgu i innych narządów ciała, do którego dochodzi wskutek niedotlenienia. Brak szybkiej i prawidłowej reakcji zazwyczaj kończy się tragicznie – śmiercią osoby poszkodowanej. Temu następstwu NZK można jednak zapobiec podejmując natychmiastowe działania ratunkowe – resuscytację krążeniowo-oddechową, wzywając pogotowie oraz korzystając z defibrylatora AED.

U osób z NZK dochodzi do utraty świadomości. Poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne oraz nie oddycha. U niektórych osób oddech jest natomiast bardzo nieregularny i płytki, a tętno na dużych naczyniach tętniczych niewyczuwalne. Zaobserwowanie powyższych objawów powinno obligować każdego świadka zdarzenia do podjęcia natychmiastowych czynności ratujących życie. W przypadku NZK liczy się bowiem każda sekunda, a natychmiastowa reakcja znacząco podnosi szanse na ocalenie życia osoby poszkodowanej.

W jakiej sytuacji powinien zostać użyty defibrylator AED?

Nagłe zatrzymanie krążenia a defibrylator serca

Niesieniu pierwszej pomocy osobom z NZK służy defibrylator serca dostępny na stronie. Jest to w pełni zautomatyzowane urządzenie, które aktualnie spotkać można w wielu miejscach na terenie całej Polski. Jego użycie według badań pozwala zwiększyć o aż 70% szanse na przeżycie osoby z NZK. Z urządzenia może skorzystać każda osoba będąca bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Do jego obsługi nie jest bowiem konieczna wiedza medyczna ani specjalistyczne przeszkolenie.

Defibrylator serca jest intuicyjny i prosty w obsłudze, a jego prawidłowe użycie ułatwiają komendy głosowe i instrukcje obrazkowe, które przeprowadzają użytkownika przez cały proces udzielania pierwszej pomocy. W pierwszej kolejności należy uruchomić urządzenie oraz umieścić elektrody we wskazanych miejscach na klatce piersiowej osoby, której udzielana jest pierwsza pomoc. Urządzenie dokona analizy pracy serca poszkodowanego, a jeśli okaże się to konieczne, zleci wykonanie defibrylacji, czyli podania impulsu elektrycznego do serca poszkodowanego.

Podczas defibrylacji należy odsunąć się od osoby poszkodowanej, a po jej wykonaniu przez urządzenie kontynuować resuscytację krążeniowo-oddechową, która powinna potrwać do chwili dotarcia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych. W sytuacji, kiedy defibrylator serca nie wykryje wskazań do defibrylacji, powinna być kontynuowana sama resuscytacja krążeniowo-oddechowa do chwili przyjazdu karetki lub przywrócenia osobie poszkodowanej prawidłowego oddechu.

Zobacz więcej podobnych postów