Zasiedzenie nieruchomości – na czym polega i kiedy następuje?
Info

Zasiedzenie nieruchomości – na czym polega i kiedy następuje?

Nabycie praw do nieruchomości poprzez jej użytkowanie od dłuższego czasu określa się jako zasiedzenie. Warto mieć świadomość, że aby nastąpiło zasiedzenie nieruchomości, nie ma konieczności orzeczenia tego na drodze sądowej. Co prawda warto złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia (poprzez skierowanie sprawy do sądu), jednak wydawane wówczas oświadczenie ma charakter czysto informacyjny, potwierdzający zaistniały wcześniej fakt.

 

Zasiedzenie nieruchomości – co to takiego?

Jak zatem zdefiniować zasiedzenie nieruchomości? W jaki sposób do niego dochodzi? Najprościej mówiąc, zasiedzeniem jest stan, w którym ze względu na upływ określonej ilości czasu (podczas którego spełniane były odpowiednie warunki), konkretna nieruchomość staje się czyjąś własnością. Ażeby mogło dojść do zasiedzenia nieruchomości, osoba, która nią włada (a co ważne - nie jest jej prawowitym właścicielem), zachowuje się w taki sposób, jakby dany budynek należał do niej. Co to w praktyce oznacza? Taki "właściciel" musi dbać o daną nieruchomość, gospodarować nią i płacić wszelkie wiążące się z nią podatki. Wszystkie te czynności muszą być wykonywane przez okres co najmniej dwudziestu lat. Ważne jest również, aby był to okres nieprzerwanych dwudziestu lat. Jeżeli w międzyczasie nawet na krótki czas nieruchomość znalazła się w rękach innego człowieka, możliwość zasiedzenia nieruchomości przepada.

 

Dobra i zła wola

Zgłębiając temat zasiedzenia nieruchomości, często można się spotkać z pojęciem dobrej i złej woli. Chodzi tutaj o to, że aby mówić o pojęciu dobrej woli, musi zaistnieć przesłanka, że osoba gospodarująca daną nieruchomością, nie była świadoma, że ma ona prawowitego właściciela. W przypadku złej woli osoba zarządzająca nieruchomością jest świadoma, że pozostaje ona we władaniu kogoś innego. Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku złej woli może dojść do zasiedzenia. Po prostu czas, który jest potrzebny do zasiedzenia nieruchomości ulega wydłużeniu, z dwudziestu, do trzydziestu lat.

 

W jakich sytuacjach dochodzi do zasiedzenia nieruchomości?

Niektórzy powątpiewają, czy istnieją sytuacje, kiedy osoby zajmujące się danymi nieruchomościami naprawdę nie są świadome, kto jest ich prawowitym właścicielem. Okazuje się jednak, że faktycznie dochodzi do takich sytuacji. Najczęstszym przypadkiem, kiedy dochodzi do zasiedzenia nieruchomości, są sprawy związane z dziedziczeniem i spadkiem. Kiedy ta kwestia nie została dokładnie uregulowana, w późniejszych latach mogą pojawić się wątpliwości. Częstym przypadkiem jest np. przekonanie dzieci, że nieruchomości, którymi gospodarują po śmierci rodziców, automatycznie stają się ich własnością. W praktyce jednak nie zawsze okazuje się to prawdą.

 

A co z zasiedzeniem nieruchomości, które nastąpiło ze złej woli? Tutaj najczęstszym przypadkiem jest ten, kiedy kupujemy nieruchomość od kogoś, kto nie był jej jedynym, prawowitym właścicielem. Zanim zdecydujemy się na zakup, powinniśmy sprawdzić w księgach wieczystych, kto jest właścicielem nieruchomości, którą chcemy kupić. W przeciwnym razie można mówić o naszym zaniedbaniu.

 

Zasiedzenie nieruchomości – na czym polega i kiedy następuje?

Zobacz więcej podobnych postów