Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czym jest, jak działa i na jakiej zasadzie funkcjonuje. Poznaj wszystkie podstawowe informacje
Biznes

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czym jest, jak działa i na jakiej zasadzie funkcjonuje. Poznaj wszystkie podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z popularniejszych form prowadzenia biznesu i interesuje wiele osób - szczególnie tych, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej firmy lub zmienić osobowość prawną. W tym tekście prezentujemy podstawowe kwestie związane z prowadzeniem i działaniem spółki takie jak odpowiedzialność, podatki czy forma funkcjonowania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czym jest, jak działa i na jakiej zasadzie funkcjonuje. Poznaj wszystkie podstawowe informacje

 

Powstanie spółki

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, może odbywać się na dwa sposoby — tradycyjne oraz elektroniczne. Rejestrujemy ją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oprócz samej rejestracji do Urzędu Skarbowego zgadza się również formularz NIP-8. NIP i REGON spółki są nadawane automatycznie podczas jej zakładania. Umowa założenia spółki, powinna mieć formę aktu notarialnego, przy czym wyjątkiem jest elektronicznie zakładanie spółki. W umowie powinny być zawarte takie dane jak przedmiot działalności, adres i siedziba, wysokość kapitału zakładowego, data rozpoczęcia działalności oraz liczba i wartość poszczególnych udziałów w spółce.

 

Podatki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatnikiem podatku od osób prawnych. Podatek CIT będzie miał różne stawki w zależności od obrotu. W przypadku małych firm, ze sprzedażą do 1,2 mln euro brutto oraz tych, które rozpoczynają działalność, będzie wynosił on 9% lub 19%. Podatek jest płacony za dany zysk spółki w danym roku, a ponadto udziałowcy płacą kolejne 19% podatku od dywidend oraz zysków, które pobrali. Spółka jest również podatnikiem VAT.

 

Odpowiedzialność za spółkę

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. Wspólnicy — o ile nie są członkami zarządu, nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Wspólnicy będą ponosili przy tej formie prowadzenia biznesu jedynie odpowiedzialność do wysokości wniesionego wkładu. Jeśli spółka nie jest w stanie pokryć zobowiązań, a egzekucja komornicza nie jest skuteczna, członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania solidarnie. Wyjątkiem jest udowodnienie, że w odpowiednim czasie zgłosili wniosek o upadłość, lub wniosek ten nie został zgłoszony nie z ich winy.

Zobacz więcej podobnych postów