Czym jest prawo do zachowku i kto może uzyskać spadek nawet pomimo pominięcia go w testamencie?
Info

Czym jest prawo do zachowku i kto może uzyskać spadek nawet pomimo pominięcia go w testamencie?

Prawo do zachowku jest jednym z przepisów budzących skrajne emocje i wiele kontrowersji. Pozwala ono uzyskać część spadku, nawet pomimo pominięcia w testamencie co często doprowadza do sporów i batalii sądowych. W tym tekście wyjaśniamy, czym jest prawo do zachowku, ile wynosi oraz kto może z niego skorzystać, a komu nie przysługuje.

Czym jest prawo do zachowku i kto może uzyskać spadek nawet pomimo pominięcia go w testamencie?

 

Czym jest prawo do zachowku?

Prawo do zachowku to najprościej określając prawo do części sumy, jaka przypadłaby nam w spadku przy dziedziczeniu ustawowym. Jest to zatem część spadku, którą otrzymalibyśmy przy dziedziczeniu ustawowym, jeśli zmarła osoba nie pozostawiłaby testamentu. Z zachowku mamy zatem możliwość skorzystania, gdy z jakichś względów nie otrzymaliśmy spadku po najbliższej rodzinie. Prawo to ma za zadanie chronić interesy najbliższych osób na wypadek, gdy osoba sporządzająca testament dokonała niekorzystnego rozporządzenia mieniem i ominęła nas w testamencie. Prawo do zachowku przysługuje również, gdy za życia dana osoba w akcie darowizny przekazała innej osobie swoje mienie. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z tego rozwiązania, otrzymać możemy jedynie środki pieniężne, a nie przedmiot, prawa lub przywileje itp.

Komu przysługuje to prawo?

Uprawnionymi osobami do uzyskania zachowku są zstępni spadkodawcy, czyli dzieci, wnuki, prawnuki oraz małżonek. Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci nie miała dzieci, prawo przysługuje jego małżonkowi oraz rodzicom. Ogólnie ujmując całą kwestię, prawa do zachowku przysługuje tym osobom, które odziedziczyłyby w danym przypadku w formie dziedziczenia ustawowego, a nie otrzymały nic z testamentu.. Oznacza to, że do zachowku mamy jedynie prawo, jeśli mielibyśmy otrzymać daną część majątku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu, a dziedzinie odbywało się automatycznie.

Ile wynosi zachowek?

Ważną kwestią prawa do zachowku jest też jego wysokość. Jest to połowa sumy, jaka przysługiwałaby nam przy dziedziczeniu ustawowym — bez testamentu. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której osoba jest osobą małoletnią lub trwale niezdolną do pracy. Wtedy otrzymamy dwie trzecie sumy przysługującej nam w przypadku ustawowym.

 

Zobacz więcej podobnych postów