Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?
Biznes

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Zasady kredytowania zmieniły się w 2014 roku, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego wpuściła w obieg dokument o nazwie „Rekomendacja S”. Jednym z zapisów był wówczas wymóg posiadania wkładu własnego, którego wysokość wynosiła 20 procent wartości nieruchomości. Czy oferta banku jest aktualna również dla konsumenta, który nie posiada żadnych środków na poczet wkładu własnego?

Nieosiągalna kwota

Marzenia o posiadaniu własnego mieszkania dla wielu są bardzo odległe głównie za sprawą trudności w gromadzeniu gotówki. W czasach, kiedy Rekomendacja S jeszcze nie obowiązywała, klient mógł starać się o kredyt finansowy, którego kwota całkowicie finansowała zakup nieruchomości. Po 2014 roku sytuacja uległa zmianie, wymagając od konsumentów posiadania przynajmniej 10 procent wkładu w gotówce. W 2017 roku wymagany próg wzrósł do 20 procent, co dla wielu jest barierą nie do przekroczenia. W zaistniałej sytuacji istnieją rozwiązania, które pozwolą ominąć zapisy Rekomendacji S o posiadaniu wysokiego wkładu własnego.

Kapitał bezgotówkowy

Jak już wspomniano, kapitał w formie gotówki jest dla niektórych ogromną przeszkodą na drodze ubiegania się o kredyt. Niektóre banki dopuszczają inne formy kapitału, jednak będą one wymagać dopełnienia zdecydowanie większej liczby formalności. Jedną z możliwości jest zastawienie działki lub nieruchomości. Bank zgodzi się na takie rozwiązanie, jeśli wartość oferowanego obiektu będzie wynosić przynajmniej 10 lub 20 procent wymaganego wkładu własnego. Jeśli okaże się, że wartość obiektu będzie niższa niż 20 procent, wówczas bank zaproponuje wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego.

Inną formą kapitału bezgotówkowego jest zastaw posiadanych obligacji lub papierów wartościowych. Tutaj należy pamiętać, że środki te mogą stanowić jedynie połowę wymaganej kwoty wkładu własnego. Jeszcze innym sposobem jest przekazanie środków zgromadzonych dotychczas na koncie emerytalnym IKZE lub IKE. Klient nie musi dokonywać wypłaty środków – jeśli bank dopuszcza taką możliwość, zabezpieczy po prostu zgromadzone środki do określonej kwoty. Starając się o kredyt bez posiadania własnego zastrzyku gotówki, warto zasięgnąć informacji w kilku bankach, ponieważ każdy z nich może przedstawić inne rozwiązanie.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Jak zgromadzić gotówkę na wkład własny?

Najlepszym sposobem jest oczywiście systematyczne oszczędzanie. Banki, prócz wymienionych wyżej bezgotówkowych form kapitału, honorują także środki, które poniesiono dotychczas na zakup lub budowę domu (np. prace budowlane czy opłacony projekt wnętrza nieruchomości). Na poczet wkładu własnego można zaliczyć też fundusze uzbierane na remont, jak również zadeklarować chęć sprzedaży posiadanej nieruchomości. Banki mocno starają się pozyskiwać kolejnych klientów, oferując im różne rozwiązania. Droga kredytobiorcy nie należy do najłatwiejszych, lecz przy dużej dawce determinacji wymarzone cele są jak najbardziej możliwe do zdobycia.

Partnerem tekstu jest SprawdzonyDoradca.pl - doradca finansowy Rzeszów.

Zobacz więcej podobnych postów