Programista CNC: opis zawodu
Biznes

Programista CNC: opis zawodu

Programista CNC zajmuje się programowaniem maszyn do cięcia, kształtowania i wykończenia materiałów, takich jak metale, tworzywa sztuczne lub drewno w przydatne komponenty. Musi przestudiować rysunki i plany komponentów, aby określić sposób produkcji. Do ich obowiązków należy wybór odpowiednich maszyn i ułożenie wszystkich zadań w prawidłowej kolejności. Mogą też oszacować, jak długo zajmie dana czynność.

Jak wygląda praca programisty CNC?

Profesjonalny programista CNC zajmuje się obsługą i konserwacją sprzętu CNC. Czyta i interpretuje plany techniczne. Wprowadza specyfikacje projektowe i dostosowuje ścieżki cięcia maszyny. Przeprowadza również kontrolę jakości produktu końcowego. Może też wykonywać rutynowo konserwować maszyny. Ponadto rozwiązuje problemy pojawiające się podczas całego procesu produkcyjnego.

Aby osiągnąć sukces w tej branży, powinien na bieżąco się szkolić i poszerzać wiedzę. Musi dbać o szczegóły i umieć pracować bez nadzoru. Doświadczony programista CNC działa szybko i wydajnie. Sprawdza, czy wszystkie produkty spełniają specyfikacje klienta. 

Programista CNC: opis zawodu

Podstawowe obowiązki programisty CNC

Czyta i interpretuje plany techniczne i modele projektuje. Umieszcza surowce w maszynach CNC. Wprowadza projekt produktu do odpowiedniego programowania. Rozwiązuje problemy powstałe podczas procesu produkcyjnego. Ponadto jest odpowiedzialny za wybór i obsługę odpowiednich narzędzi tnących do konkretnego zadania.

Dostosuje ustawienia urządzeń do żądanych specyfikacji produktu. Do podstawowych obowiązków programisty CNC należy również przeprowadzanie testów kontroli jakości na etapie produkcji i produktu końcowego oraz szkolenie nowego personelu. Zajmuje się też czyszczeniem i konserwacją urządzeń.

Podstawowe wymagania stawiane programiście CNC

Musi mieć odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w branży CNC. Powinien umieć czytać i interpretować projekty oraz obsługiwać oprogramowanie do modelowania komputerowego. Do pozostałych wymagań stawianych programiście CNC można zaliczyć:

  • dużą dbałość o szczegóły,
  • umiejętność samodzielnej pracy bez nadzoru,
  • dotrzymywanie terminów,
  • zdolność do stania przez dłuższy czas,
  • siłę do podnoszenia ciężkich przedmiotów,
  • możliwość pracy po godzinach w razie potrzeby.

Programista CNC: opis zawodu

Operator maszyny CNC: opis zawodu

Obsługuje maszyny sterowane numerycznie, takie jak prasy, wiertarki i tokarki. Korzysta zarówno z oprogramowania, jak i sprzętów. Przeprowadza testy i kontrolę produktów, usług i systemów oprogramowania. Naprawia wadliwe programy i maszyny.

Powinien mieć ponadprzeciętne umiejętności w zakresie trygonometrii, geometrii, statystyki i algebry. Musi również posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Dobry kandydat powinien mieć dobrą kondycję i interesować się produkcją i przetwarzaniem. 

Aby odnieść sukces jako operator CNC, musi być kreatywny, spostrzegawczy, zorientowany na szczegóły i aktywny. Najlepsi kandydaci mają wyjątkowe umiejętności krytycznego myślenia, zarządzania czasem i komunikacyjne, a także obsługi złożonych maszyn i narzędzi.

Zobacz więcej podobnych postów