Angielski biznesowy — Prowadzisz firmę lub biznes? Czerp korzyści ze znajomości języka angielskiego!
Biznes

Angielski biznesowy — Prowadzisz firmę lub biznes? Czerp korzyści ze znajomości języka angielskiego!

Angielski biznesowy to jeden z typów angielszczyzny, który przynosi nam największe korzyści. Jest on dostosowany do użytku zawodowego oraz pozwala osiągnąć lepszą wydajność w pracy. Wiele osób nie wie jednak do końca, czym jest “Business English”, jakie korzyści niesie ze sobą jego nauka, czy warto się go uczyć i jak przebiega proces nauki. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na te pytania.

Angielski biznesowy — Prowadzisz firmę lub biznes? Czerp korzyści ze znajomości języka angielskiego!

 

Czym jest Angielski Biznesowy?

Angielski biznesowy to język angielski, ale używany pod kątem biznesowym, a także często zawodowym — branżowym. Jego nauka zawiera w sobie oprócz ogólnej wiedzy stwierdzenia, sytuacje i słownictwo, które występuje w biznesie. Ucząc się go, uczymy się zatem języka angielskiego, ale kładąc nacisk na kwestie pracy i biznesu. Sam proces nauki jest również nieco inny niż przy typowych ogólnych kursach. Oprócz początkowej analizy poziomu języka angielskiego u osób zapisanych na kurs, dostosowuje się go też do celu, jaki chcemy osiągnąć czy specyfiki branży. Osoby uczące to native speakerzy, czyli osoby władające doskonale językiem angielskim, które często z własnego doświadczenia znają angielski, którym posługują się w biznesie. Nauka przebiega też w małych grupach, co jest niezwykle komfortowe i daje pozytywne rezultaty. Postępy są też monitorowane i na podstawie tych danych korygowany jest plan dalszej nauki. Sama nauka języka angielskiego biznesowego może mieć też formę indywidualną, co jest częstą praktyką.

 

Jakie korzyści zyskujemy, ucząc się języka?

Jeśli chcemy uczyć się języka angielskiego biznesowego, możemy liczyć na wiele korzyści. Z pewnością pierwszą z nich jest nasza silniejsza pozycja w firmie jako pracownika, gdyż podnosimy swoje kompetencje. Znajomość angielskiego biznesowego to też możliwość pracy w międzynarodowych firmach na lepszych warunkach. Jako szefowie czy właściciele firm, znając język angielski biznesowy, będziemy mogli zdobywać zagraniczne kontakty i rozwijać swój własny biznes. Dużo więcej możliwość z pewnością przełoży się na większy zarobek.

Podczas nauki angielskiego biznesowego, edukacja opiera się głównie na praktycznej jego formie oraz konwersacjach. Dzięki temu nie tracimy czasu na zbędną teorię, a wyrabiamy w sobie naturalne odruchy językowe. Jest to jedna z zasad szybkiego “wejścia” w konwersację. O skuteczności tego sposobu szlifowania języka świadczyć może dużą ilość pozytywnych opinii czy coraz więcej marek oferujących takie usługi. Szczególnie tendencja ta jest widoczna w największych miastach. Wpisując do wyszukiwarki angielski biznesowy warszawa znajdziemy wiele ofert takich kursów.

 

Czego możemy się nauczyć?

Uczestnicząc się  kursach tego typu, możemy nauczyć się bardzo wielu nowych rzeczy. Z pewnością będziemy mogli płynnie mówić w języku angielskim i załatwiać zawodowe sprawy w ten sposób. Na kursach nauczymy się także słownictwa biznesowego oraz branżowego. Z taką wiedzą będziemy mogli też negocjować lub ustalać warunki współpracy, rozmawiać telefonicznie z kontrahentami, prowadzić poprawną korespondencję zagraniczną oraz tworzyć raporty w języku angielskim.

 

Zobacz więcej podobnych postów