Prawo obywatela w urzędach
Info

Prawo obywatela w urzędach

Prawo obywatela do uzyskania wszelkich informacji

Każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo przede wszystkim domagać się, udzielania szczegółowych informacji o wszystkich, nawet tych mniej ważnych informacjach a także o wszystkich okolicznościach, które w zupełności mogą mieć wpływ na ustalenie wszelkich praw i obowiązków obywatela. Działania urzędu powinny przede wszystkim zapobiegać poniesieniu przez osoby zainteresowane rozmaitych szkód, wynikających z nieznajomości jakichkolwiek przepisów prawnych. Zadaniem urzędnika w sytuacji, gdy obywatel ma jakiekolwiek wątpliwości, jest wyjaśnienie wszelkich niejasności, których wątpliwości dotyczą. Nie każdy urzędnik posiada wystarczającą wiedzę na każdy temat. Dlatego też, jeśli dany urzędnik nie zajmuje się daną problematyką, w pierwszej kolejności powinien wskazać osobę w pełni kompetentną, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji i dalszych wskazówek na dany temat.

Prawo obywatela w urzędach

Prawo obywatela do składania skarg i zażaleń

Każdy obywatel w naszym kraju posiada prawo do składania wniosków, skarg, a także zażaleń dotyczących działalności danego urzędu. Każdy tak wypełniony dokument może być składany zarówno we własnym imieniu, jak i w imieniu osób trzecich, jeśli oczywiście posiada na takie działanie zgodę. Tego typu skargi, czy też wnioski należy kierować przede wszystkim do organów administracji rządowej, takich jak ministra, czy też wojewody oraz do organów samorządu terytorialnego (w tym wypadku należy wziąć pod uwagę burmistrza lub prezydenta miasta). Powodem skarg w szczególności są zaniedbania, a także niewłaściwe wykonanie obowiązków przez organy albo ich pracowników. Naruszenie wszelkich praworządności oraz biurokratyczne załatwianie spraw, też może być przedmiotem skarg. Warto wiedzieć, że każdy urzędnik, pracownik samorządowy bez jakiegokolwiek wyjątku, nieprzestrzegający terminowego załatwiania skarg oraz wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej, bądź też dyscyplinarnej. Przed złożeniem jakichkolwiek skarg, zażaleń, czy też wniosków należy zapoznać się z przepisami, które szczegółowo określają, który organ powinien być odpowiednim adresatem.

Zobacz więcej podobnych postów