Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie
Przedsiębiorstwo

Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie

Każde przedsiębiorstwo, które funkcjonuje na rynku ponosi koszty. Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą to, aby osiągnąć zamierzone cele, a w tym przede wszystkim zyski, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy różnego rodzaju koszty. Istnieje wiele różnych klasyfikacji kosztów przedsiębiorstwa. Popularnym podziałem jest przede wszystkim podział kosztów na koszty stałe i koszty zmienne.

Istota i znaczenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie.

Koszty stałe to przede wszystkim takie koszty, które nie ulegają zmianie mimo zwiększenia bądź zmniejszenia produkcji. Koszty stałe nie są, więc w żaden sposób uzależnione od wielkości produkcji. Są one również niezmienne w długim okresie czasu. Jednak czasami wartość ich może ulec zmianie. Na wysokość kosztów stałych mają wpływ przede wszystkim warunki makroekonomiczne. Kosztami stałymi ponoszonymi w przedsiębiorstwie są między innymi: wynagrodzenia pracowników administracji, czynsz za najem budynku czy też odpisy amortyzacyjne maszyn. Ponadto możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy kosztów stałych w przedsiębiorstwie są to: koszty bezwzględnie stale i koszty skokowo stałe.

Rodzaje kosztów zmiennych w przedsiębiorstwie.

                Koszty zmienne to koszty, które zależą od wielkości produkcji. Ten rodzaj kosztów jest, więc bezpośrednio związany z produkcją. Do kosztów zmiennych zaliczamy, np.: nakłady na surowce, towar czy robotogodziny. Uznaje się, że kosztami zmiennymi w przedsiębiorstwie są wszystkie te koszty, które nie wchodzą w skład kosztów stałych. Wysokość kosztów zmiennych zależy przede wszystkim od decyzji krótkoterminowych. W przypadku kosztów zmiennych istotne znaczenie ma zwłaszcza przeciętny koszt zmienny. Przeciętny koszt zmienny to inaczej koszty zmienny podzielony przez wielkość produkcji. Koszty zmienne możemy podzielić na cztery podstawowe grupy. Będą to koszty: proporcjonalne, progresywne, degresywne i regresywne.

Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie

Aby prawidłowo zakwalifikować koszt do kosztów stałych bądź zmiennych musimy brać pod uwagę to czy wpływa on na wielkość produkcji. Po sumowaniu kosztów stałych i kosztów zmiennych otrzymujemy całkowite koszty przedsiębiorstwa.

Zobacz więcej podobnych postów