Rekordowy indeks PMI i inne trendy w przemyśle
Przemysł

Rekordowy indeks PMI i inne trendy w przemyśle

Najnowsze wskazania w maju pokazują, że indeks PMI dla polskiego przemysłu wynosi aż 57,2, co jest najwyższym w historii badań wynikiem przekraczającym ten, który mieliśmy w kwietniu 2004 roku. Wtedy wskaźnik ten wynosił 56,8. Wysoki wynik PMI jest niezwykle optymistycznym wskazaniem dla przemysłu, gdyż odczyt przekraczający poziom 50 punktów oznacza rozwijanie się sektora przemysłowego. Z kolei spadek poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie się sytuacji. Wyraźny wzrost tempa przyrostu zarówno produkcji, jak i nowych zamówień oznacza opóźnienia w dostawach, co połączone jest z wyraźnym wzrostem zatrudnienia w przemyśle. Jest to szczególnie dobra sytuacja, tym bardziej że początek pandemii z 2020 roku był wyjątkowo niekorzystny pod względem wskaźnika PMI, kiedy to niebezpiecznie spadł poniżej 35 punktów.

Przemysł przy odbudowie ekosystemów

Tymczasem podczas trwającego Światowego Dnia Środowiska 2021 ONZ poświęciła dużą uwagę odbudowanie przywracania ekosystemów. Zgodnie z najnowszymi celami Organizacji Narodów Zjednoczonych przez kolejną dekadę konieczne jest podejmowanie się przez rządy, organizacje oraz przemysł działań zorientowanych na ochronę i odbudowę naturalnych ekosystemów. W związku z tym duży nacisk kładzie się na to, aby instalować m.in. nowe pasieki dające dom dziesiątkom tysięcy pszczół. To właśnie te owady są szczególnie istotne w korzystnej uprawie roślin i wzrastaniu naturalnego środowiska. Rozwiązaniem ma być prowadzenie zrównoważonej działalności przemysłowej, dzięki czemu ochronie podlegać będą naturalne ekosystemy tak, aby zachować pełnię ich przyrodniczych walorów. To duża szansa dla zwiększenia rentowności przemysłu.

Rekordowy indeks PMI i inne trendy w przemyśle

Energetyka wiatrowa na lądzie

Coraz więcej środowisk przemysłowych zainteresowanych jest znowelizowaniem ustawy odległościowej, ograniczającej możliwość lokalizacji nowych farm wiatrowych właśnie na lądzie. To właśnie w takich farmach przemysł upatruje szansę na pozyskanie tańszej, niezbędnej do funkcjonowania energii. W związku z rozważaniami toczonymi odnośnie do zmiany polityki energetycznej sugeruje się postawienie na nową, odnawialną energetykę przemysłową. Wskazuje na to m.in. wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Anna Kornecka.

Te trendy będą coraz bardziej się umacniać także w polskim przemyśle.

Zobacz więcej podobnych postów