Branding i rebranding – na czym polegają oba procesy kreowania wizerunku?
Marketing

Branding i rebranding – na czym polegają oba procesy kreowania wizerunku?

Wizerunek pełni bardzo istotną rolę w rozwoju każdej współczesnej firmy. Pozytywny odbiór jej działalności przez klientów pozwala firmie na ugruntowanie swojej pozycji w branży oraz utrzymywanie sprzedaży na satysfakcjonującym poziomie. W kreowaniu wizerunku od podstaw pomaga branding, jeśli natomiast niezbędne jest całkowite przekształcenie dotychczasowego wizerunku, warto skorzystać z rebrandingu.

Branding czyli kreowanie wizerunku firmy i marki od podstaw

Branding jest skomplikowanym i złożonym procesem, który ma na celu budowanie świadomości firmy lub marki. Opiera się on na kreowaniu oraz utrwalaniu w umyśle konsumentów jej znaków rozpoznawczych, pozytywnych cech oraz wartości, którym dana firma hołduje w swojej codziennej pracy. Branding ma na celu stworzenie od podstaw marki, wyróżnienie jej na tle konkurencyjnych podmiotów funkcjonujących w tej samej branży oraz pozyskanie uwagi i zaufania odbiorców.

Branding obejmuje bardzo szeroki zakres działań, których realizację współczesne firmy powierzają głównie zewnętrznym podmiotom specjalizującym się w kreowaniu wizerunku, czyli agencjom brandingowym. Ich zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej i dogłębnej analizy rynku, opracowanie działań marketingowych, stworzenie nazwy i projektu logo oraz zestawu cech wyróżniających nową markę. Istotne jest także opracowanie odpowiedniej strategii komunikacji oraz dążenie do trwałego zagnieżdżenia firmy i jej działalności w świadomości odbiorców.

Branding i rebranding – na czym polegają oba procesy kreowania wizerunku?

Rebranding i odświeżenie marki – na czym polegają?

Rebranding jest procesem, którego głównym celem jest całkowita zmiana postrzegania marki przez konsumentów poprzez nadanie jej nowych cech i wartości. Proces ten najczęściej jest przeprowadzany w przypadku firm, które istnieją na rynku od lat i czują silną potrzebę zmiany swojego wizerunku lub jego lepszego dopasowania do realiów panujących we współczesnym świecie. Jest to niezbędne, aby starsze przedsiębiorstwa mogły efektywnie konkurować z nowymi firmami oraz spełniać oczekiwania kolejnego pokolenia odbiorców.

Rebranding jest swoistą rewolucją w sposobie funkcjonowania firmy oraz jej wizerunku. Aby działania były skuteczne, rebranding musi być zawsze poprzedzony dokładną analizą dotychczasowych działań firmy, wskazaniem jej mocnych i słabych stron oraz weryfikacją działań prowadzonych przez konkurencję. Jest to bardzo przydatny proces w sytuacji, kiedy firma odnotowuje znaczne spadki sprzedaży, jej identyfikacja wizualna jest negatywnie oceniana przez odbiorców, a także w przypadku fuzji lub przejęcia firmy przez inny podmiot.

Z uwagi na dość rewolucyjny charakter, rebranding przeprowadza się tylko w sytuacji, kiedy inne działania nie przyniosłyby pożądanego efektu. Zdecydowanie prostszym i mniej rewolucyjnym postępowaniem może być bowiem odświeżenie marki, które polega na wprowadzeniu zmian tylko w niektóre elementy i aspekty funkcjonowania firmy. Modyfikacje te mają na celu lepsze dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących na rynku oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom jej odbiorców bez całkowitej zmiany sposobu postrzegania firmy na zewnątrz.

Zobacz więcej podobnych postów